Diecezja drohiczyńska

Zmiany personalne w diecezji drohiczyńskiej – druga tura

26
cze 2024

25 czerwca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie biskup drohiczyński Piotr Sawczuk wręczył przybyłym księżom nominaty uwzględniające tegoroczne zmiany personalne.

Spotkanie poprowadził wikariusz generalny ks. prał. Zbigniew Rostkowski. Zmiany dotyczyły w głównej mierze księży proboszczów. Z tej racji kapłani obejmujący ten urząd złożyli wyznanie wiary. Na zakończenie biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Ks. Bałdyga Henryk – dotychczasowy proboszcz parafii Boćki mianowany proboszczem parafii Stoczek – z dniem 1 września 2024 r.

Ks. Borzęcki Łukasz – dotychczasowy prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie mianowany wikariuszem parafii konkatedralnej w Sokołowie Podlaskim – z dniem 1 sierpnia 2024 r.

Ks. Chudzik Marcin – dotychczasowy proboszcz parafii Gnojno mianowany administratorem parafii Ruchna – z dniem 24 sierpnia 2024 r.

Ks. Duszkiewicz Tomasz – mianowany dyrektorem administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego, Kurii Diecezjalnej i Domu Biskupiego w Drohiczynie – z dniem 1 września 2024 r.

Ks. Grabowski Zbigniew – dotychczasowy proboszcz parafii Stoczek przechodzi na emeryturę (zamieszka w Stoczku) – z dniem 1 września 2024 r.

Ks. Jurczak Piotr – dotychczasowy dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego, Kurii Diecezjalnej i Domu Biskupiego w Drohiczynie mianowany proboszczem parafii Skrzeszew – z dniem 1 września 2024 r.

Ks. Kosz Henryk – dotychczasowy proboszcz parafii Grodzisk przechodzi na emeryturę (zamieszka w Grodzisku) – z dniem 1 sierpnia 2024 r.

Ks. Mazur Sławomir – dotychczasowy proboszcz parafii Skrzeszew mianowany proboszczem parafii Boćki – z dniem 1 września 2024 r.

Ks. Kroll Mariusz – dotychczasowy wikariusz parafii Sarnaki mianowany proboszczem parafii Gnojno – z dniem 24 sierpnia 2024 r.

Ks. Rosłon Mariusz – dotychczasowy proboszcz parafii Tokary mianowany proboszczem parafii Grodzisk – z dniem 1 sierpnia 2024 r.

Ks. Syczewski Tadeusz – dotychczasowy rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie mianowany Dziekanem Bielskim i proboszczem Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – z dniem 1 sierpnia 2024 r.

Ks. Wiechnik Radosław – dotychczasowy wikariusz parafii Topczewo mianowany proboszczem parafii Dołubowo – z dniem 24 sierpnia 2024 r.

Ks. Woltański Mariusz – dotychczasowy wikariusz parafii konkatedralnej w Sokołowie Podlaskim mianowany proboszczem parafii Tokary – z dniem 1 sierpnia 2024 r.

Ks. Zalewski Ryszard – dotychczasowy Dziekan Bielski i proboszcz Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim przechodzi na emeryturę – z dniem 1 sierpnia 2024 r.

Ks. Karwowski Piotr – zwolniony ze stanowiska współpracownika parafii Ciechanowiec i oddelegowany do pracy duszpasterskiej w Diecezji Sztokholm w Szwecji – z dniem 1 września 2024,

Ks. Przeździecki Jarosław – mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie – z dniem 1 września 2024 r.

Br. Szokaluk Łukasz OFM Cap
. – mianowany proboszczem parafii Serpelice – z dniem 1 lipca 2024 r.


Źródło: Diecezja Drohiczyńska
Foto: ks. Piotr Jarosiewicz
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.