Drohiczyn

Burmistrz Drohiczyna otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu

Region Pt. 28.06.2024 11:22:03
28
cze 2024

Rada miejska w Drohiczynie podczas sesji, która odbyła się 26 czerwca jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Wojciechowi Borzymowi wotum zaufania i absolutorium. Głosowanie poprzedzone było debatą o stanie gminy.

- Gmina jest w dobrej kondycji, ale są też zagadnienia, które wymagają szczególnie intensywnej pracy - mówi Przewodniczący Rady Miejskiej w Drohiczynie Marian Rogowiec i wskazuje tu demografię. Malejąca liczba mieszkańców budzi pytanie, jak będzie wyglądała gmina za kilka lat. Konieczne wydają się nowe miejsca pracy i mieszkania, wskazuje Rogowiec.

Podobnie o stanie gminy mówi burmistrz Wojciech Borzym. Jak podkreśla, widząc problemy dotyczące mieszkalnictwa gmina przystąpiła do budowy mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, zadanie to jest na etapie dokumentacji na budowę, za 2-3 lata pierwsze mieszkania powinny być do dyspozycji mieszkańców. Pod kątem miejsc pracy Drohiczyn stawia na turystykę, ale cały czas poszukuje też inwestorów, którzy stworzyliby w gminie dodatkowe, nowe miejsca pracy.

Podczas sesji radni wysłuchali informacji o stanie sanitarnym miasta i gminy oraz przygotowanie do sezonu turystycznego, stanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy. Dokonano też oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

Rada rozpatrzyła też skargę na burmistrza. Według osoby skarżącej, na terenie gminy źle traktowane są zwierzęta. Temat zbadała komisja, zarzutów nie potwierdzono, a skarga została odrzucona.

W sesji licznie uczestniczyli sołtysi z całej gminy, była to dla nich okazja do zadawania pytań i zgłaszania spraw najbardziej istotnych w ich sołectwach.

Sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku, podczas której radni dokonują podsumowania poprzedniego roku budżetowego, oceniają pracę włodarza i jeśli ocena ta jest pozytywna, dają mu zielone światło do dalszej pracy. 26 czerwca sesja absolutoryjna odbyła się w Drohiczynie, a była na niej Agnieszka Bolewska-Iwaniuk.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.